Certyfikat stałości właściwości użytkowych PPK-2K-120-O, PPK-2-120-O